Malta och Spelindustrin

Malta, denna soliga lilla Medelhavsö, är för de flesta snarare förknippad med sina jumboplaceringar i Eurovision Song Contest och sin 7000-åriga historia, än för sina gynnsamma skatteregler när det gäller onlinespel. I 2004 antogs Malta till EU och har sedan dess klättrat på stegen i popularitet över länder från vilka spelföretagen söker licens.

Regler allmänt

Det kan vara svårt att förstå den djungel av regler och rykten kring online-spel och beskattning. Många är de som helst väljer att blunda och fortsätta spela utan att ta reda på huruvida pengarna ska skattas för eller inte. Men risken för att åka dit ökar i takt med att de svenska myndigheterna tar till fler metoder för att få fast skattesmitarna. Bäst är därför att sätta sig in i vilka regler och lagar som gäller för de spelportaler som just du använder och sedan följa dessa.

En huvudregel att följa är att alla pengar som du har vunnit på spel ska tas med i deklarationen. Undantaget är dock vinster från online casinos som har spellicens i någon av EU:s medlemsstater. Tanken att medlemmar från andra EU-länder inte ska diskrimineras, vilket alltså gäller även beskattning. Spelar du på spelsajter med licens från ett EU-land har du 100 % skattefrihet, så länge företaget har en licens i EU-landet. Detta kallas att företaget har sin juridiska hemvist i ett EU/EES land.

När du spelar casino eller poker ska du dock inte beskattas för de vinster som du gör hos spelarrangörer som finns inom EU/EES-området. Det beror på att lotterier som anordnas inom Sverige är undantagna från skatteplikt. I den så kallade Lindman-domen har EG-domstolen förklarat att EG-rätten hindrar EU-länder att beskatta inkomster på vinster i andra EU-länder om samma vinst skulle ha varit skattefri i det egna landet. Vinster på kasino- och pokerspel som anordnas inom EU/EES-området inkomstbeskattas därmed inte.”
Se www.skatteverket.se om du känner dig osäker på beskattningen av spel.

I och med att spelmarknaden online fullkomligen har exploderat de senaste åren, har företagens behov av att inneha spellicens ökat. Det gäller att skilja agnarna från vetet och ett företag som kan uppvisa licens framstår som seriöst och pålitligt. I Sverige får bara spel online bedrivas av Svenska Spel, vilket har gjort att företagen flyttar sina verksamheter utomlands där licens är lättare att få. Förutom Malta ger Gibraltar, Österrike, Italien, Irland, och Förenade kungariket licenser till spelföretag.

Att spela på sajter som har licens innebär därför att du som spelare blir tryggare och risken för att bli lurad minskar. Spelsajter som innehar licens visar som regel upp det på sina hemsidor. Om du inte hittar någon licens på sidan bör du överväga om du ska spela.

Maltas Lotteries & Gaming Authority

Sedan Maltas intåg i EU i 2004 har den lilla ön etablerat sig som Europas gamblingcentra. I och med medlemskapet i EU har Malta blivit en stark konkurrent bland länderna som ger ut spellicens.

I april 2004 publicerade Maltas Lotteries & Gaming Authority (Lotteri & Spel Myndighet) ett omfattande lagstiftande instrument vid namn ”Remote Gaming Regulations” (LN176/2004). Lagstiftningen ska bidra till en säkrare miljö för både online-spelare och spelföretag och står alltså på bägge parters sida. Tidigare kunde man bara etablera online betting företag, men med den nya lagen kan numera ansöka om licens också för onlinecasinon, lotterier, andra typer av vadslagning och casinoliknande spel samt bingo. Det finns också licenser för spelplattformer.

Gränsen för hur många licenser som kan finnas under Remote Gaming Regulations är oändlig.

Intresset från spelindustrin för att söka licens på Malta ökar stadigt. Maltas lagstiftning är svår att mäta sig med och landets spelmyndighet har numera ett rykte om sig att vara mycket pålitligt för både spelare och speloperatörer.

Fyra licensklasser

Det finns fyra olika klasser av licenser att söka:

 • Klass 1 – Remote Gaming License för onlinespel som casinoliknande spel och lotterier.
 • Klass 2 – Remote Gaming License för vadslagningsspel online som odds betting och pool betting.
 • Klass 3 – Licens för att kunna ta ut en provision för att marknadsföra spel. Exempel: poker networks och spelportaler.
 • Klass 4 – Licens för att bedriva och styra online gaming operators, licenser i sig exkluderat.

Licenserna ansöks om i minst femårsintervaller. För att ansöka om licens från Malta måste spelföretaget kunna visa att det lever upp till licenskraven. Själva ansökningsprocessen är relativt omfattande, men tar ändå bara cirka 5 till 6 veckor. Ansökningen görs via Lotteries & Gaming Authoritys hemsida. Det finns också ett antal företag som har dragit fördel av den komplicerade ansökningsprocessen och erbjuder assistans till spelföretag som vill ansöka.

Ansökningsprocess

De grundläggande reglerna är:

 • Både hårdvara och mjukvara som används måste vara belägen på Malta.
 • Spelen får bara användas utanför Malta, det vill säga att inga maltesiska invånare får använda dem.
 • Nedanstående är ett axplock av vad som måste finnas med i ansökningen. Mer detaljerad information finns på hemsidan www.lga.org.mt. Ansökningsprocessen är indelad i 3 steg:
 • Själva ansökningen, som utgör en detaljerad redogörelse för affärsplan, samt personinfo om alla inblandade.
 • Vid ett godkännande från myndigheten går man sedan vidare till nästa steg. Här ska bland annat ett maltesiskt certifikat för företagsregistrering, samt en detaljerad översikt över operativa system, mjukvara, backup system och betalningsmetoder fyllas i och lämnas in.
 • I steg 3 ska bland annat kopior av alla tredje parters signerade överenskommelser redovisas. Alla system ska testas och balansen på bankkonton kontrolleras mot spelarkonton så att betalningsmöjligheterna är täckta.

När denna process är klar och godkänd utfärdas ett licensbevis på fem år i taget.

Avgifter

 • Ansökningsavgift: $2,700
 • Licensavgift: $8,100 (för en femårsperiod)
 • Förnyelseavgift: $1,350 (efter minst fem år)

Skatter

Skatterna å sin sida varierar beroende på vilket spelform man ansöker om att bedriva.

Casinospel

Om man får godkänt att bedriva casinospel inom klass 1 betalar man €4,600 per månaden det första halvåret och därefter €6,900 per månad resten av licensperioden.

Befinner man sig inom klass 4 betalar man antingen €1,150 per månad eller mellan €2,300 och €4,600.

Vadslagning/betting

 • Här gäller en procentsats på 0,5 % på den totala summan av accepterade bets.
 • Vid pool betting gäller 0,5 % av den totala summan betalade insatser.
 • Maxsumman för spelskatt årligen har satts till ungefär €460,000 per licens.
 • Några av fördelarna med att etablera sitt spelföretag på Malta:
 • Låga skatter på spel.
 • Lagstiftningen följer EU-direktiven.
 • Har ett extremt gott rykte och erbjuder ett stabilt och regelstyrt ramverk.
 • Myndigheten jobbar hårt för att skydda spelarnas intressen, samt det publika intresset.
 • Jobbar efter devisen ”ansvarsfullt spelande” som bland annat ska skydda minderåriga och minimera risken för spelmissbruk.
 • Olagliga göranden som pengatvätt är i stort sett noll procent.
 • Licens kan sökas för alla typer av spel.
 • Olika licenser för olika typer av spel – skräddarsydda lösningar.
 • Detaljerade kontrollsystem.
 • Lockande skattesatser för uppstart med en maxskatt per år.
 • Fördelaktiga serviceerbjudanden där man kan få hjälp med bland annat betalningsportaler.