Integritetspolicy

hasardspel.com är noga med att upprätthålla såväl integritet och säkerhet i hanteringen av personuppgifter från besökare på vår webbplats. En del av detta åtagande är denna integritetspolicy där vi värnar om din rätt att veta vilken information vi samlar in om dig, varför vi gör det, vem som har tillgång till den och för att uppfylla myndigheternas krav. Med personuppgifter avses all den information som kan identifiera dig, direkt eller indirekt.

Vilken information samlar vi in och sparar?

Vi samlar bara in personliga uppgifter som vi behöver för att ge dig en bra användarupplevelse på webbplatsen. De uppgifter som berörs inkluderar din IP-adress, land, stad, vilket operativsystem du använder och vilken webbläsare du har. Använder du dig av vårt kontaktformulär sparas även din e-postadress och namn temporärt. När du fått ditt ärende besvarat raderas uppgifterna.

Hur samlar vi in dina personliga uppgifter?

När du besöker hasardspel.com lagras normalt information om din webbläsare och operativsystem på våra servrar. Här sparas också information om vilken webbplats du kommer ifrån, vilka av våra sidor du besöker, datum för besöket och – av säkerhetsskäl för att t.ex. identifiera attacker på webbplatsen – den IP-adress du besöker oss ifrån. Personuppgifter lagras endast om du själv väljer att ange dem, till exempel genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Din personliga information används t.ex. för att kunna kontakta dig för att svara på en fråga du ställt, men också i marknadsföringssyfte om du samtyckt till detta genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Sådan prenumeration kan sägas upp när som helst, och varje nyhetsutskick innehåller information om hur det går till.

Cookies

Genom att använda vår webbplats ger du ditt medgivande till att vi samlar in cookies, i enlighet med denna integritetspolicy. Vi använder cookies för att kunna optimera sidan och ge våra besökare den bästa möjliga upplevelsen hos oss. Cookies är små filer som sparas på din dator när du besöker en hemsida som vår. Om du har en cookie hos oss sen tidigare betyder det att sidan kommer laddas snabbare när du väl besöker den. Man kan enkelt stänga av användandet av Cookies i sin webläsare.

Statcounter

Statcounter är en analystjänst som används för att följa aktiviteten på vår sajt. All information som samlas hjälper oss förstå hur våra besökare använder vår hemsida så att vi kan förbättra användarupplevelsen. Datan som samlas sparas i 24 månader och om du skulle vilja neka Statcounter din information kan du blockera tjänsten på https://statcounter.com/about/set-refusal-cookie/

Tillgång till din personliga information

Du har självklart rätt att ta del av den information vi har sparat om dig. Du kan när som helst kontakta oss för att granska dem, uppdatera dem eller ta bort dem.

Vi värnar starkt om säkerheten för dina personuppgifter. Vi tillämpar all tillgänglig fysisk och teknisk teknik för att skydda dina uppgifter mot olaglig eller oavsiktlig förstörelse eller förlust, ändringar, icke auktoriserad användning, avslöjande eller annan form av otillåten användning.

Då internet inte är en hundraprocentigt säker miljö kan vi aldrig garantera att ingen kommer åt och avslöjar, ändrar eller förstör informationen, genom brott eller på annat sätt. Skulle detta inträffa kommer vi i enlighet med EU-lagstiftningen att snarast kontakta den lokala dataskyddsmyndigheten, dock senast inom 72 timmar sedan vi fått kännedom om sådan händelse.

Klagomål

Det är vår förhoppning att du är införstådd med behovet av att vi samlar in och sparar viss information om dig. Skulle du av någon anledning vara missnöjd med hur vi hanterar dina personliga uppgifter, eller vill veta mer angående hur data behandlas hos oss, är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post på adressen info@hasardspel.com

Du kan även vända dig till den lokala dataskyddsmyndigheten för mer information om dina rättigheter eller för att lämna eventuella klagomål.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan då och då göra ändringar i denna integritetspolicy på grund av förändringar eller förbättringar av vår verksamhet. Om du skulle ha något att invända mot sagda förändringar bör du omedelbart kontakta oss för att återkalla ditt medgivande, och sluta att använda våra tjänster, eller kontakta oss på info@hasardspel.com